GABA-РЕЦЕПТОР - СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ - АНАТОМІЯ

GABA рецепторВибір Редакції
Жирні кислоти
Жирні кислоти
Рецептори ГАМК розташовані в нервовій системі і зв'язуються з нейромедіатором γ-аміномасляною кислотою. Зв'язуючи, вони виявляють гальмівну дію на нервові клітини. Націлене введення певних препаратів може впливати на рецептори, а отже, і на нервові клітини